Soutěže


netopýr

mžp

Ministerstvo životního prostředí
vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma

Podivuhodný svět netopýrů

Výtvarná soutěž pro děti do 15 let.

Obsahové zadání:

Výtvarné práce musejí tématicky vystihovat netopýry v jejich přirozeném prostředí.

Technika zpracování není vyhlašovatelem určena, výtvarné práce mohou být kresleny i malovány. Maximální formát výtvarné práce je A3.

Na zadní stranu každé práce čitelně uveďte jméno a příjmení autora/autorky včetně jeho/jejího věku, adresu bydliště a kontaktní telefon na zákonného zástupce.

Výtvarné práce zasílejte na adresu:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor vnějších vztahů
Oddělení PR a komunikace
Vršovická 65
100 10 Praha 10

netopýr

Obálku zřetelně označte „NETOPÝŘI 2010“

Odesílatel je povinen výtvarné práce zabalit tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení. Vyhlašovatel neodpovídá za ztráty a poničení prací během doručení na MŽP. Vyhlašovatel bude vracet pouze vyžádaná výtvarná díla.

Více informací o „podivuhodném světě netopýrů“, jejich životě a zajímavosti o nich naleznete na:
Česká společnost pro ochranu netopýrů
Český svaz ochránců přírody

Vyhlášení soutěže:

10. 2. 2010

Uzávěrka soutěže:

15. 5. 2010 (rozhoduje datum na obálce)

netopýr

Hodnocení:

Výtvarné práce bude hodnotit odborná komise složená za zástupců pořadatelských organizací, odborníků na netopýry a profesionálních výtvarníků. Hodnocena bude originalita a vystižení tématu.

Vyhlášení vítězů:

Vítězové budou vyhlášeni ve třech kategoriích:

Kategorie do 6 let včetně

Kategorie 7 – 12 let

netopýr

Kategorie 13 – 15 let

Vyhlášení proběhne 4. 6. 2010 prostřednictvím webových stránek Ministerstva životního prostředí.

Autoři/autorky vítězných prací obdrží věcné ceny a budou pozváni k návštěvě Záchranné stanice Kladno-Čabárna, která proběhne v týdnu od 14. do 20. 6. 2010.

Z výtvarných prací, které MŽP v rámci soutěže obdrží a které nebudou vyžádány zpět, bude vytvořena výstava. Tato výstava bude instalována v jednacím sále během zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů. Pro širokou veřejnost bude dále k vidění během konání MFF Ekofilm 2010.

Soutěž je připravována ve spolupráci:

cesončsop

Český svaz ochránců přírody
Česká společnost pro ochranu netopýrů

eurobatsMezinárodní rok biodiverzityu příležitosti konání

6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Praha, 20. - 23. září 2010)

a Mezinárodního roku biodiverzity.