Půda

Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry. Je prostoupená vodou, vzduchem a organismy. Vzniká velmi dlouho postupným rozkladem zbytků těl rostlin i živočichů, které se mísí s drobnými částečkami nerostů a hornin. Procesu vzniku půdy se říká pedogeneze. Půda poskytuje základní životní předpoklady především rostlinám. Bez půdy by ale nemohli žít ani živočichové, včetně nás - tedy lidí.

Pro člověka je důležitá především zemědělská půda, tedy úrodná půda, na které může růst les nebo jiný ekosystém. Třeba skalní step, ale také pole s pšenicí, z níž potom vyrábíme mouku. Také na ní může vyrůst třeba louka, na které se pasou krávy, ovce nebo koně. Zdravá půda je základem zdravé krajiny. V naší republice bohužel volné nezastavěné půdy postupně ubývá a to zhruba o 2,5 procenta ročně. Je to kvůli rozšiřujícím se plochám měst a vesnic, ale také stále hustší síti stále širších a větších silnic.

Půdu poškozuje také znečištění. Proto třeba starý mobilní telefon, plechovku se zbytkem barvy nebo starý monočlánek rozhodně neodhazujme do příkopu nebo do lesa. Jak se začne rozkládat, korodovat, do půdy začnou unikat různé těžké kovy a další jedovaté látky, které zabíjí vše živé, co pomáhá půdu dělat úrodnou. Kvalitě půdy naopak prospívají nejrůznější drobní živočichové, jako jsou žížaly, krtci a spousty druhů hmyzu.

Chcete vědět víc nejen o půdě, ale i o nerostech, horninách, geologické současnosti i historii planety Země? Neváhejte navštívit Geologickou encyklopedii on-line!