Kvíz

Mezi typické skleníkové plyny patří (ve správné odpovědí nemusí být vyjmenované všechny skleníkové plyny):
kviz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10