Klima

Planeta Země má kolem sebe jakousi ochrannou slupku, které říkáme atmosféra. To pro tebe určitě není nic nového. Díky jejímu složení může na naší Zemi vůbec existovat nějaký život. Mimo jiné proto, že atmosféra obsahuje tři důležité prvky – kyslík, dusík a uhlík. Kyslík dýchají všichni živí tvorové – včetně člověka. Dusík a především uhlík jsou základními stavebními kameny všeho živého – živočichů i rostlin. Kyslík s uhlíkem se běžně spojují do sloučeniny, zvané oxid uhličitý (značí se zkratkou CO2).

Oxid uhličitý není nijak jedovatý. K životu ho využívají rostliny, které z něj při fotosyntéze dokáží využít uhlík pro svůj další růst, zatímco kyslík „vydechnou“ a tím poslouží živočichům (včetně tebe), kteří ho potřebují k dýchání.

Oxid uhličitý vyrábí svojí činností také člověk. Vzniká vlastně jakýmkoli spalováním čehokoli, co obsahuje uhlík. Zatímco ale při spalování dřeva se do vzduchu uvolní stejné množství uhlíku, jaké strom spotřeboval za celý svůj život, při spalování uhlí nebo ropy (především benzínu a nafty) se do vzduchu uvolňuje obrovské množství uhlíku, nahromaděného v těchto palivech (kterým se říká fosilní) před stamiliony let. S růstem průmyslové výroby, ale třeba také automobilové dopravy, právě proto množství oxidu uhličitého v atmosféře neustále narůstá. A jak ukázali vědci už v druhé polovině minulého století, způsobuje tak takzvaný „skleníkový efekt“.


Skleníkový efekt spočívá v tom, že vysoké množství oxidu uhličitého v atmosféře brání dostatečnému odrážení světelného záření zpátky od Země do vesmíru. Země se tedy jako celek neustále otepluje. V číslech to nevypadá nijak strašně – státy celého světa se snaží domluvit na tom, co udělat, aby se do roku 2100 Země neoteplila o víc než 2 oC. Ovšem v křehké rovnováze, která na planetě panuje, to je změna obrovská.

Říkáme jí změna klimatu. Dříve jste mohli často slyšet také slova „globální oteplování“. To bylo trochu matoucí, protože to vypadalo vlastně jako dobrá věc – trochu se oteplí, porostou nám tu mandarinky a budeme se moct víc dní v roce chodit koupat. Opravdové důsledky změny klimatu, ale budou mnohem méně příjemné.

Pro střední Evropu, kam patří i naše republika, předpokládají vědci, že to bude znamenat teplejší zimy, kdy bude jen velmi málo sněhu nebo dokonce žádný. Naopak budou velké srážky na jaře, včetně hrozících záplav. O letních prázdninách nás zase bude trápit velké sucho a nedostatek vody.

Co se dá proti tomu dělat? Spousta věcí – snažte se nejezdit autem, ale veřejnou dopravou (autobusy, vlaky, tramvajemi) nebo třeba na kole. Domluvte se s rodiči, že doma nebudete topit uhlím, ale třeba dřevem nebo zemním plynem a teplou vodu že budete ohřívat slunečními kolektory. Kupujte si dobroty, které nemusely do vašeho obchodu urazit cestu přes půl zeměkoule (kamiony a lodě také spalují ropu). A určitě nekuřte. Spoustu dalších rad najdete na tomhle webu v našich Eko radách.