Energie

Člověk odedávna využíval sílu, kterou mu poskytují různé přírodní zdroje. Nejdříve začal využívat síly vody, dřeva a velmi brzy i větru. Naše civilizace na využívání energie doslova stojí. V dnešní době bohužel ale především na využívání energie z fosilních paliv (hlavně uhlí a ropy), která jsou vyčerpatelná, jejich zásoby se neobnovují, ale právě naopak ztenčují. Kromě toho jejich spalování vede ke změnám klimatu.

Teprve před několika málo desetiletími člověk pronikl do tajemství energie skryté v atomovém jádru. Ale stále lépe se učíme užívat energii obnovitelných zdrojů - vracíme se k větru a dřevu, využíváme energii vody, ale také slunce nebo tepla, skrytého v zemském jádru.