Eko rady

Není nic snazšího, než třídit odpad

Skoro nejjednodušší a přitom tak důležitá věc, kterou můžeš udělat pro přírodu: Třiď odpad! Každý z nás (a to včetně kojenců a batolat) rok co rok "vyrobí" skoro 400 kg odpadků. To je pětkrát víc, než váží dospělý chlap! Většina z tohoto odpadu je ale recyklovatelná. To znamená, že je možné odpad znovu využít, a odpad se tak změní v druhotnou surovinu.

Plasty patří do žlutého kontejneru. Sem vhazuj například petky od nápojů, vypláchnuté kelímky od jogurtu, pudingu a podobných pochoutek, plastové sáčky nebo děravé plastové tašky, polystyrenovou výplň krabice od počítače, apod. Nezapomeň každou PET lahev před vyhozením sešlápnout. Do kontejneru se jich pak vejde daleko víc. Raději sem nevhazuj lahve od oleje a podobné mastnotou znečištěné odpadky.


Papír patří do modrého kontejneru. Neboj se sem hodit noviny a časopisy, staré krabice, popsané sešity a další papírové věci. Do modrého kontejneru nepatří krabice od nápojů, kelímky od limonády, mastné ubrousky od svačiny ani posmrkané kapesníky.


Sklo patří do zeleného kontejneru. I když je fakt, že někdy může být kontejner na sklo i bílý. Sklenice od zavařenin před vyhozením vypláchni, aby v kontejneru nehnily a nepáchly. Pozor, do kontejneru na sklo nepatří rozbitá zrcadla!


Možná máte ve vaší obci i kontejner červený, na nápojové kartony. Sem patří krabice od džusu, mléka, vína i dalších nápojů. Krabici před vyhozením trochu vypláchni studenou vodou a zmáčkni, ať se jich do popelnice vejde co nejvíc.


Staré prošlé léky patří zpátky do lékárny!

Nefungující empétrojka, walkman nebo diskman, stejně jako stará televize nebo lednička patří do sběrného dvora nebo na místo, kde se sbírají staré elektrospotřebiče. Totéž platí třeba o mobilu. Kde je nejbližší takové místo, ti poradí na vašem obecním nebo městském úřadě.

Vybité baterky a monočlánky taky nemají co dělat v popelnici. Odnes je do prodejny elektro, kde by je měli od tebe zdarma odebrat.


Zbytky z kuchyně i ze zahrádky jsou nejlepší surovinou pro kompost. Možná se tento bioodpad u vás dá i vyhodit do speciálních kontejnerů.